TWITTER
KONTAKT

Rafał Skrzypek

Radny Rady Miejskiej

ul. Jagiellońska 2

74-500 Chojna

NEWSLETTER
Chcesz otrzymywać aktualne informacje?
AKTUALNIE NA STRONIE
Witrynę przegląda teraz 1 gość 
Start ARTYKUŁY Protokół z kontroli w Centrum Kultury w Chojnie

Protokół z kontroli w Centrum Kultury w Chojnie.

Komisja Rewizyjna kontrolowała funkcjonowanie Centrum Kultury w Chojnie na mocy Uchwały nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21.02.2011 (Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok). Kontrola miała miejsce w dniach 30.10-24.12.2012 roku.

Przedmiot kontroli obejmował działalność CK w roku 2011, w szczególności:
1) działalność i sposób finansowania działalności CK oraz wydatkowanie środków finansowych,
2) działalność świetlic wiejskich pod zarządem Centrum Kultury w Chojnie,
3) działalność i finansowanie świetlic środowiskowych pod zarządem Centrum Kultury w Chojnie,
4) realizacja budżetu CK w roku 2011 i plan finansowy na rok 2012,
5) stan kadrowy Centrum Kultury w Chojnie, zakres zadań i obowiązków, wynagrodzenia,
6) sposób wykorzystania środków finansowych pozyskanych w ramach programów unijnych,
7) umowy z osobami i instytucjami wykonującymi usługi dla CK oraz wynajmującymi pomieszczenia CK.

Protokół komisji rewizyjnej będzie przedstawiony na najbliższej sesji RM w dniu 7 marca 2013 roku.
W związku z tym, że sama kontrola (próba odwołania przewodniczącego komisji rewizyjnej) jak i jej wyniki wzbudzają wiele kontrowersji zachęcam mieszkańców gminy do zapoznania się z protokołem.